kategori Arşivi: Girişimcilik

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) inovasyon yaratmak için bir ön soruşturmadır. Yeni şeyler yaratmak ya da varolan şeyler üzerinde yenilikler yapmak amacıyla yeni fikir ve yolların keşfedilmesi aşamasıdır. Ürünlerin etkinliğini artırabilecek veya üretimi daha verimli hale getirebilecek, yeni bilgiler ve teknolojiler oluşturmayı amaçlar. Akademik, Kurumsal ve Endüstriyel Ar-Ge olarak türlere ayrılır. Akademik ve kurumsal Ar-Ge, pratik kullanımlara uygulanabilecek yeni bilgiler edinmektir. Endüstriyel Ar-Ge ise satış ve karlılığa artırmaya yönelik geliştirilmiş ürün, süreç, sistem ve hizmetler ile sonuçlanacak bilgi elde etmeyi amaçlar.  Bu süreçte yeni keşifler, sorun çözüm yöntemleri ve yeni teknolojiler vb kullanılması durumu olması bir maliyeti de olduğu anlamına gelir. Tabi bu sürekli iyileştirme süreci sayesinde, güncellik ve rekabette önemli adımlar da atılmış olur. Ar-Ge’nin bireysel ve toplumsal amaç ve sonuçları vardır. Ar-Ge süreci araştırma kavramını kapsadığından insan anlayışı sınırlarını genişletir. Yeni bakış açıları sağlayabilir. Toplumsal anlamda da bir bütün olarak iyileştirme sağlar. Sonuçta faydalı yeni ve düzenlenmiş her şey…

Daha fazla oku

İnovasyon; yeni bir fikir, yaratıcı düşünceler, cihaz ve yöntem biçiminde yeniliklerdir. Mevcut ve ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve çevresel zorlukların üstesinden gelmek için yeni fikirler, yenilikçi yaklaşımlar ve dijitalleşme, sektörlerde ve günlük yaşamda giderek daha fazla rol oynamaktadır. Günümüzde İnovasyon artık teşvik edilmeye ve yerel politikalarda sıklıkla kullanılmaya başlandı. OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Frasci El Kitabı ; Bilimin, teknolojinin ve inovasyonun temel boyutunu ölçmenin yolunu açarak, günümüzde araştırma ve geliştirmeye (ARGE) yatırımın, dünya çapında izlenmesi ve teşvik edilmesini sağladı. 1991’de çıkan Oslo El Kitabı ile OECD; küresel değer zincirinin rolünü, yeni bilgi teknolojilerinin ortaya çıkışı ve yeni iş modellerinin nasıl etkilendiğini, bilgi tabanlı sermaye artışının önemini, yenilik süreçlerini ve ekonomik etkilerini kaydederek rehberlik sağlıyor. İstatistiksel bir el kitabı olması yanında UNESCO, Dünya Bankası ve OECD gibi, inovasyon yatırımlarını desteklemek, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek için önemli bir uluslararası kaynak niteliğindedir. İnovasyon yani Yenilik; Mevcut bir konsept ya…

Daha fazla oku

2/2