Başlık Arşivi: arge nedir

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) inovasyon yaratmak için bir ön soruşturmadır. Yeni şeyler yaratmak ya da varolan şeyler üzerinde yenilikler yapmak amacıyla yeni fikir ve yolların keşfedilmesi aşamasıdır. Ürünlerin etkinliğini artırabilecek veya üretimi daha verimli hale getirebilecek, yeni bilgiler ve teknolojiler oluşturmayı amaçlar. Akademik, Kurumsal ve Endüstriyel Ar-Ge olarak türlere ayrılır. Akademik ve kurumsal Ar-Ge, pratik kullanımlara uygulanabilecek yeni bilgiler edinmektir. Endüstriyel Ar-Ge ise satış ve karlılığa artırmaya yönelik geliştirilmiş ürün, süreç, sistem ve hizmetler ile sonuçlanacak bilgi elde etmeyi amaçlar.  Bu süreçte yeni keşifler, sorun çözüm yöntemleri ve yeni teknolojiler vb kullanılması durumu olması bir maliyeti de olduğu anlamına gelir. Tabi bu sürekli iyileştirme süreci sayesinde, güncellik ve rekabette önemli adımlar da atılmış olur. Ar-Ge’nin bireysel ve toplumsal amaç ve sonuçları vardır. Ar-Ge süreci araştırma kavramını kapsadığından insan anlayışı sınırlarını genişletir. Yeni bakış açıları sağlayabilir. Toplumsal anlamda da bir bütün olarak iyileştirme sağlar. Sonuçta faydalı yeni ve düzenlenmiş her şey…

Daha fazla oku

1/1