Başlık Arşivi: cps

Buharlı makinelerle gelen ilk sanayi devriminin ardından, elektrik ile tanışarak ve dijital teknolojiyi keşfederek 3. sanayi devrimine kadar geldik. Sürekli gelişen teknoloji ile birlikte de Endüstri 4.0 adıyla bilinen 4. Sanayi Devrimine ulaştık. Yani Endüstri 4.0; sanayi devriminin 4. Jenerasyonu. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerde oluşan değerler bütününü ifade ediyor. Artık ileri teknolojiler ile birlikte, üretim ve tüketimin geleceği farklı şekillenmeye başlıyor. Endüstri 4.0 Devrimi’ne gelene kadar geçen süredeki Endüstrinin Evrimi’nden biraz bahsedelim. Endüstrinin Evrimi Bu devrim bizi, IoT (Nesnelerin İnterneti) IIoT (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti), Big Data (Büyük Veri), AI (Yapay Zeka), M2M (Makineler arası), 3D Yazıcılar, Bulut, Robotik Araçlar, Akıllı Fabrika, Artırılmış Gerçeklik, CPS (Siber-Fiziksel sistemler) ve ileri seviye dijital teknoloji ile tanıştırdı. Üretim Endüstrisindeki standartları (prototipleme, geliştirme, üretim, lojistik, tedarik vb) yeni teknolojiler vasıtası ile daha iyi düzenleme ve yönetme olanağı sağladı. Ve bu süreç, çalışma yaşamından ekonomiye,sosyal hayattan günlük yaşantıya kadar hemen hemen…

Daha fazla oku

1/1