Başlık Arşivi: inovasyon nedir

İnovasyon; yeni bir fikir, yaratıcı düşünceler, cihaz ve yöntem biçiminde yeniliklerdir. Mevcut ve ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve çevresel zorlukların üstesinden gelmek için yeni fikirler, yenilikçi yaklaşımlar ve dijitalleşme, sektörlerde ve günlük yaşamda giderek daha fazla rol oynamaktadır. Günümüzde İnovasyon artık teşvik edilmeye ve yerel politikalarda sıklıkla kullanılmaya başlandı. OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Frasci El Kitabı ; Bilimin, teknolojinin ve inovasyonun temel boyutunu ölçmenin yolunu açarak, günümüzde araştırma ve geliştirmeye (ARGE) yatırımın, dünya çapında izlenmesi ve teşvik edilmesini sağladı. 1991’de çıkan Oslo El Kitabı ile OECD; küresel değer zincirinin rolünü, yeni bilgi teknolojilerinin ortaya çıkışı ve yeni iş modellerinin nasıl etkilendiğini, bilgi tabanlı sermaye artışının önemini, yenilik süreçlerini ve ekonomik etkilerini kaydederek rehberlik sağlıyor. İstatistiksel bir el kitabı olması yanında UNESCO, Dünya Bankası ve OECD gibi, inovasyon yatırımlarını desteklemek, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek için önemli bir uluslararası kaynak niteliğindedir. İnovasyon yani Yenilik; Mevcut bir konsept ya…

Daha fazla oku

1/1