Başlık Arşivi: programlama eğitimi

Ülkelerin kalkınma düzeyini etkileyen ekonomik gelişmeler, dijital ekonomi ve Endüstri 4.0, dünyada ciddi bir ilerleme kaydederken bu dijital dönüşüm hızını yakalamak Ülkemiz için önemli bir başlık olmalıdır. Küresel iş gücünün önemi artarken, eğitim – öğretimde teknoloji kullanımı, yaygınlaşması ve bundan faydalanma çalışmaları, yönetimlerin buna ayak uydurması, ekonomik büyüme ve refah düzeyini artıracaktır. Yapılan araştırmalar kodlama eğitiminin, edinilmesi gereken problem çözme, bilişsel düşünme, algoritmik düşünme, yaratıcılık gibi bir çok temel beceriyi kazandırdığını ve bu becerilerin erken yaşta gelişmesinin daha kolay olduğunu göstermektedir. Dünya’da kodlama ne durumda? Kodlama bir çok ülkede zorunlu eğitim müfredatına girmeye başladı bile. Bunlarda bazıları; İngiltere (5-16 yaş arası çocuklar için “Bilgisayar Bilimleri” dersini müfredatına zorunlu ders olarak koyan ilk ülke) İtalya (İlkokul öğrencilerine “Gelecek için Programlama” projesi kapsamında kodlama eğitimine başladı.) Finlandiya (Geleceği kodlama bilen kişilerin inşa edeceği anlayışıyla Kodlama derslerine başladı.) Estonya (2012 yılında, 7-16 yaş arası çocuklar için kodlama sınıfları açtı.) Çin (Kodlama eğitimini Anaokul…

Daha fazla oku

Artık her biri kodlarla çalışan, sayısız yazılımı çalıştıran elektronik cihazlarla çevriliyiz. Geleceğe yön veren en önemli araçlardan biri olan kodlama, yabancı dil öğrenmek kadar önemli ve gereklidir. Küresel değişime, yaşam boyu öğrenmeye ve yenilemeye ayak uydurmak, bireysel ve toplumsal olarak kaçınılmaz haldedir. Kodlama, evrensel bir dildir ve kodlama bilmek, ülkeler ve kültürler arası iletişim kurabilmek, yenilikçi çözümler sunabilmek ve başarıyı artırmak açısından önemli bir yere sahiptir. Bu ilerleyen teknoloji çağında erken yaşta kodlama öğrenmek; gelecek için üretkenlik, verimlilik, ekonomik katkılar ve uluslararası rekabette başarı avantajları sağlayacaktır. Günümüzde kulağa çok teknik gelen kodlama, yeni bir okuryazarlık anlamı taşımaya başladı ve artık yaşadığımız dijital dünyanın içinde faydalı bir beceri konumunda.   Erken yaşta programlama öğrenmek ne kazandırır? Erken yaşta programlamayı öğrenmek, çocukların günlük sorunlarını çözmesine, yaşam becerilerinin gelişmesine ve ilerleyen yaşları için fırsatlara hazır hale gelmelerine yardımcı olacaktır. Çocukların iletişim becerilerini güçlendirir. Hem sözlü hem de yazılı becerileri güçlenerek mantıklı yeni bir…

Daha fazla oku

2/2