Başlık Arşivi: türkiyede dijital dönüşüm

Ülkelerin kalkınma düzeyini etkileyen ekonomik gelişmeler, dijital ekonomi ve Endüstri 4.0, dünyada ciddi bir ilerleme kaydederken bu dijital dönüşüm hızını yakalamak Ülkemiz için önemli bir başlık olmalıdır. Küresel iş gücünün önemi artarken, eğitim – öğretimde teknoloji kullanımı, yaygınlaşması ve bundan faydalanma çalışmaları, yönetimlerin buna ayak uydurması, ekonomik büyüme ve refah düzeyini artıracaktır. Yapılan araştırmalar kodlama eğitiminin, edinilmesi gereken problem çözme, bilişsel düşünme, algoritmik düşünme, yaratıcılık gibi bir çok temel beceriyi kazandırdığını ve bu becerilerin erken yaşta gelişmesinin daha kolay olduğunu göstermektedir. Dünya’da kodlama ne durumda? Kodlama bir çok ülkede zorunlu eğitim müfredatına girmeye başladı bile. Bunlarda bazıları; İngiltere (5-16 yaş arası çocuklar için “Bilgisayar Bilimleri” dersini müfredatına zorunlu ders olarak koyan ilk ülke) İtalya (İlkokul öğrencilerine “Gelecek için Programlama” projesi kapsamında kodlama eğitimine başladı.) Finlandiya (Geleceği kodlama bilen kişilerin inşa edeceği anlayışıyla Kodlama derslerine başladı.) Estonya (2012 yılında, 7-16 yaş arası çocuklar için kodlama sınıfları açtı.) Çin (Kodlama eğitimini Anaokul…

Daha fazla oku

1/1