Başlık Arşivi: yapay zekâ nedir

Makine, bilgisayar veya robotların çeşitli faaliyetleri, zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak 1956’da karşımıza çıktı. Yapay Zeka; İnsan gibi düşünen ve eylemleri taklit eden bu programlanmış makinelerde insan zekasının simülasyonunu ifade ediyor. 1940’larda dijital bilgisayarların gelişimiyle, bilgisayarların çok karmaşık görevleri yerine getirebilecek şekilde programlanabildiği görüldü. Yine da daha geniş alanlarda ve fazla günlük bilgi gerektiren görevlerde insan esnekliğine uygun bir program yoktu. 1950’lerde Yapay Zeka araştırmaları konusu, problem çözme ve sembolik yöntemler odaklıydı. 1960’larda ilgi arttı ve araştırmalar, zekâ bileşenlerinden; öğrenme, akıl yürütme, problem çözme ve algılamaya odaklandı. ABD Savunma Bakanlığı, insani akıl yürütmeyi taklit etmek için bilgisayar eğitimlerini hayata geçirdi. 1970’lerde Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), sokak haritama projelerine kadar geldi ve 2003 yılında akıllı kişisel asistanlar üretmeye başladı. Bu çalışmalar, bugün kullandığımız bilgisayarlardaki otomasyon sistemlerinde akıl yürütmenin yolunu açtı. İnsan zekâsı gerektiren işleri yapabilen akıllı makineler yaratmak, karar destek sistemleri tasarlamak, akıllı arama sistemleri oluşturmak;…

Daha fazla oku

1/1