Robo Turtle

Robo Turtle (Meraklı Tosba); Okul öncesi dönemde kodlama eğitiminde , uygun eğitim materyalleri, araç ve ortam eksikliğini gördüğümüz için geliştirdiğimiz bir oyuncaktır.

3 yaş üzeri çocuklara kodlama temellerini öğretmek amacıyla geliştirdiğimiz bu robotik oyuncakla, 2018 yılında Tubitak Arge Girişim Sermayesi Desteğini ve Kosgeb Girişimcilik Desteği almaya hak kazandık. 3D printer kullanarak sıfırdan tasarladığımız bu oyuncakla girişimimiz; Workinton’da düzenlenen BetaPitch İstanbul’da Türkiye’nin en iyi ilk 10 startup’ı arasına girdi. Ayrıca Tech Ankara Proje Pazarı 2018’de pazara katılmaya hak kazanan ilk 100 startup’dan biri oldu. Ansiad tarafından düzenlenen İnovasyon yarışmasında da 2. En iyi girişim seçildi.

2017 yılında tamamen üretim ve atölye çalışması ile geliştirdiğimiz  projemiz, 2018 yılında, sahada eğitime katkı sağlamaya başladı.

Ekibimizdeki uzman psikologların ve okul öncesi eğitmenlerin katkılarıyla hazırlanan, yurtdışındaki ders programlarının adapte edilmesiyle geliştirilen Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu Robo Turtle Kodlama Eğitimi’nin; atölye çalışmalarında ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarında pilot uygulamaları yapıldı. Özel Anaokulları ve Eğitim kurumları tarafından satın alınmaya başlanan Robo Turtle çocuklara kendini çok sevdirdi.

Robo Turtle; Bireysel ve grup olarak oynanabilir ve kodlama eğitimine başlangıç için temel bütün gereksinimleri karşılayabilir şekilde geliştirildi. Özel kreş, anaokulları, gündüz bakımevleri, özel eğitim kurumu zincirleri, Milli Eğitim Bakanlığı okulları yanısıra ebeveynlerin de evde rahatlıkla çocukları ile buluşturabileceği bir eğitim oyuncağıdır.

Kodlama ya da programlama; bir bilgisayar sistemine ya da elektronik devreye yapılması istenen şeylerin özel bir dilde ve sistematik bir bir biçimde anlatılması yöntemidir. Yani aslında beklentiler için bir talimatlar bütünüdür. Dijital dünyada web programlama, oyun programlama vb alanlarda olduğu kadar bu algoritmalar gömülü sistem programcılığında, elektronik ve robotik programlama gibi reel ortamlarda da vardır.

Sensörler yardımı ile ortamı algıyabilen ve algıladığı durumu yorumlayıp karar verebilen aygıtlara robot denir. Robotik ise elektronik devreler yardımı ile kodlama/programlama dillerini kullanarak beklenen ve ihtiyaç duyulan yönde komut verme işlemidir. Robotik; Mekanizma tasarımları, elektrik-elektronik donanımları, dijital donanımları, makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, gibi bir çok mühendislik disiplinini bir araya getirir. Robotlar ve kodlama yardımı ile robotik kodlama, teknoloji , yenilikçilik ve üretim odaklı bir çalışma gerektirir.

Küçük yaşta kodlama eğitimi almak, çocukların algoritmik düşünme, matematiksel ve problem çözme becerilerini geliştir. Buradan yola çıkarak okul öncesi dönemde çocuklara kodlama eğitimi vermenin önemini çok iyi anlıyoruz. Biliyoruz ki gelecek nesile sağlayacağımız iyi bir eğitim sistemi, çocuklarımız için çok iyi bir temeldir.

Amerika’daki okullarda %35 olan kodlama eğitiminin, Ülkemizdeki okullarda %1’den az olması üzücü bir durumdur. Dünya da ise 12 Ülke, kodlama eğitimlerini müfredatlarına almış durumdadır.  Üreten Türkiye için üreten bir nesil yetiştirmenin, inovatif düşünme ve davranmanın, teknolojiyi tüketen değil, teknolojiyi kullanan, oyun bağımlısı değil program yazan bireyler yetiştirmenin önemini iyi kavramak ve bu alanda çalışmalar yapmak, her sorumlu birey ve işletmenin toplumsal sorumluluğudur. Bu sorumluluktan hareketle; Okul öncesi dönemden itibaren çocuklara yazılımın temellerini öğreten, çocuk – çevre etkileşimli robot geliştirilmesi ve oyun sistemi tasarımı kapsamından Robo Turtle’ı geliştirdik.

Çocuklar için temel düzeyde kodlama ve robotik eğitiminin, Akademik ve Sosyal Kazanımları;

*Yeni bir düşünce sistematiği öğrenmelerini sağlar,
*Analitik düşünmelerine yardımcı olur,
*Sıralama Mantığı oluşturur
*Fonsiyonel düşünmeyi sağlar,
*Algoritma mantığı öğretir,
*Problem çözme ve hata ayıklama becerisi geliştirir,
*Teknoloji sayesinde üretken olabilirler,
*İnovasyona yönlendirir,
*Yaratıcı olmalarına olanak sağlar,
*Özgüveni geliştirir,
*Matematiksel ve analitik zekalarını geliştirir,
*Erken yaşta öğrenmeleri başarılarını artırır,
*Üretime yönlendirir,

Bu kazanımların yanı sıra Robo Turtle ile oynamak; tak çıkar yapısı sayesinde çocukların ince motor becerilerini geliştirir. Dikkatini ve odaklanma becerisini artırır. Sayıları, basit matematik becerisini, problem çözmeyi, renkleri, sağ-sol kavramlarını, sıralama mantığını öğretir. Bütün parça ilişkisini anlamasını sağlar. Sosyal ve duygusal gelişimlerini destekler ve işbirliği yapmayı teşvik eder.

Kodlama öğreten Meraklı Tosba, kaplumbağa şeklinde hareketli bir robottur. Bir kumanda, ileri, geri, sağ ve sol adımlardan oluşan kodlama blokları, 2 oyun haritası, ve şarj aleti ile beraber sunulur. Robo Turtle ile oynamak için bu içerik dışında herhangi bir şeye ihtiyaç yoktur. Kodlama işlemi, kod bloklarının kumanda üzerinde sıralanmasıyla yapılmaktadır. Kumanda üzerinde bulunan 9 kodlama boşluğu, ileri, sağ ve sol kod blokları için kullanılır. Fonsiyon blokları sadece ilk 6 kod boşluğunda kullanılabilmekte ve bu durumda 3 kod boşluğu fonksiyon tanımlaması için ayrılmaktadır. Oyun halısı düz bir zemine serilir ve Meraklı Tosba harita üzerindeki karelere hizalanarak yerleştirilir. Kodlama blokları ile oluşturulan algoritmanın robot tarafından gerçekleştirilmesi için kumanda üzerindeki yeşil butona basmak yeterlidir. Algoritma robota iletildiğinde ve kodların tümü gerçekleştirildiğinde Tosba ses çıkartarak tepki verir. Kodlama blokları kumanda tarafından temassız olarak algılanmaktadır. Bloklar kumanda üzerine yerleştirildiğinde ilgili kod boşluğunun altında bulunan led, o kodun anlamlı bir kod olduğuna dair ışık yayar.  Şarj edilebilen Meraklı Tosba ve kumanda sayesinde pil gereksinimi yoktur. Adaptörü ile beraber verilir ve 2 saatte tam şarj olur.

Meraklı Tosba 2018 yılı içerisinde;

Çeşitli atölye ve etkinliklerin yanı sıra
Enerji Anaokulu
AKD (Amerikan Kültür Derneği) Kids Şubeleri
Uğur Koleji Demo
Cengiz Topel Anaokulu
Mehmet Akif Ersoy Anaokulu’nda kullanıldı.

Meraklı Tosba’nın seri üretime uygun haline getirilmiş ve mobil uygulama destekli versiyonu üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir.